Tancar
 • Tornar a la secció BizMagazine

  Aquest programa té l’objectiu d’inserir persones joves menors de 29 anys que estan a l’atur i no integrades en els sistemes d’educació o formació.

  La identificació i la captació de talent són dos processos fonamentals per a qualsevol empresa per créixer i ser competitiva. A l’angle oposat es troben aquelles persones que cerquen una oportunitat laboral que doni resposta a les seves inquietuds professionals. Des del programa Projecte Singulars s’intenta satisfer aquestes dues demandes i fer de mitjancer per connectar el talent jove amb el mercat laboral.

  El programa Projecte Singulars el desenvolupa anualment PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic dOcupació de Catalunya (SOC) i a través de l’agrupació amb diferents empreses i entitats del territori. Té una durada d’11 mesos durant els quals es treballa per inserir persones joves menors de 29 anys que estan a l’atur i no integrades en els sistemes deducació o formació.

  “El principal objectiu d’aquest projecte és trobar sectors i ocupacions en el mercat laboral que tinguin demanda de talent. Des de PIMEC ens encarreguem de cercar joves que tinguin alguna d’aquestes vocacions o que els desperti interès alguna d’aquestes alternatives professionals i, per mitjà del Projecte Singulars, els formem i els qualifiquem per a aquests llocs de treball”, explica Victòria Moreno, responsable de programes d’ocupació a PIMEC.

  270 participants en el programa
  L’edició actual del Projecte Singulars, que va engegar el 2020 i que finalitza aquest mes de juliol, s’està portant a terme en 4 comarques de la província de Barcelona amb 270 participants: Barcelonès (75 participants), Vallès Oriental (90 participants), Vallès Occidental (60 participants) i Bages (45 participants).

  A cada territori el projecte s’enfoca a cercar oportunitats en sectors diferents. Així, al Barcelonès se centra en el sector tecnològic, al Vallès Occidental en la digitalització de la indústria, al Vallès Oriental en la Indústria 4.0 i els serveis auxiliars i, finalment, a la comarca del Bages, també s’enfoca en el sector industrial.

  Quan encara no ha finalitzat el projecte, PIMEC i les entitats agrupades al programa han aconseguit la inserció laboral de més de 192 joves, xifra que indica que gairebé tres quartes parts de les persones participants han aconseguit el seu objectiu d’accés al mercat de treball. Els resultats que s’han obtingut són, segons afirma Victòria Moreno, molt satisfactoris, ja que “gairebé la totalitat dels joves que han participat en el projecte o estan treballant o han decidit retornar al sistema educatiu”. També destaca l’especial rellevància que dona el Projecte Singulars a l’acompanyament i l’assessorament a les persones joves per aconseguir un objectiu professional a mig-llarg termini.

  En aquest sentit, des de PIMEC consideren altament positiva la continuïtat de programes de col·laboració publicoprivada com aquest, ja que aconsegueixen els objectius essencials que han de tenir les polítiques d’ocupació: que les persones guanyin ocupabilitat i transitin cap a un lloc de treball.

  Contingut ofert per PIMEC