Tancar

Tornar a la secció BizMagazine

Tot i que enguany encara no es tenen dades, els autors de l’Informe GEM 2019-2020 consideren que l’emprenedoria i l’augment de la mida de les empreses formen un bon tàndem per sortir de la crisi.

“L’emprenedoria és una bona opció per sortir de la crisi en èpoques complicades”. Així ho explicava Joaquim Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, durant la presentació del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en Cataluña 2019-2020 al saló BIZBARCELONA. Aquest informe és un baròmetre de l’emprenedoria a Catalunya, que es realitza a partir d’un model i una metodologia compartida a nivell mundial des de fa vint anys.

En la mateixa línia es mostrava Carlos Guallarte, director del GEM Catalunya. Es mostrava conscient de l’impacte que tindrà la pandèmia causada per la COVID-19 en l’informe del 2020, però considerava que l’emprenedoria de qualitat i l’augment de la mida de les empreses —emprenedoria no entesa com a autoocupació— serien un bon motor per sortir de la crisi.

Aconseguir el reconeixement de l’emprenedoria

Tant Ferrer com Guallarte coincidien també que l’emprenedoria encara no es percep com una oportunitat i creuen que és on s’han de centrar els esforços de les administracions. El 2019, un 58% de la població adulta catalana considerava que l’emprenedoria atorga estatus, respecte al 70% dels països d’alts ingressos a nivell mundial.

“Persisteix la percepció que emprendre no atorga estatus social i econòmic, encara està estigmatitzat i hem de seguir treballant”, afirmava Guallarte. “Falten models de referència, es coneixen pocs emprenedors”, afegia, i per això considerava fonamental el màrqueting de testimoni, la difusió de casos reals perquè la gent es pugui inspirar a partir de la seva experiència.

La taxa d’activitat emprenedora (TEA) de Catalunya el 2019 va ser del 8,31%, 2,16 punts superior a l’espanyola (6,15%) i una mica més d’un punt inferior a l’europea (9,38%). La TEA és el percentatge de persones de la població adulta que posa en marxa una empresa durant l’últim any.

Els emprenedors consolidats –aquelles iniciatives empresarials de més de 3,5 anys– representen el 6,79% de la població adulta de Catalunya, un valor superior al d’Espanya (6,31%) i inferior al d’Europa (8,01%).

Des del punt de vista de la mida de l’empresa, les empreses creades sense treballadors passen del 59% el 2017 al 39% el 2019; les d’1-5 treballadors, del 34% al 46%; i les de 6-19 treballadors, del 5% a l’11%. Els responsables de l’estudi consideren que això és una notícia molt bona. L’increment de la dimensió de les empreses implica que l’emprenedoria és de més qualitat —no tanta autoocupació— i al ser més grans tenen més capacitat d’innovar i d’internacionalitzar-se. Tot i que asseguren que encara queda marge de millora, aquesta tendència que es dibuixa és positiva.

La paritat, millorable

Respecte al gènere, encara hi ha més homes emprenedors que dones. En el cas d’emprenedors potencials, hi ha gairebé paritat –el 49% de dones enfront del 51% dels homes– i en el grup dels nous emprenedors, la diferència és molt petita, 48% de dones i 52% d’homes. Els percentatges es fan més amplis en les empreses que estan en fase naixent i en les que estan consolidades.

Fomentar la iniciativa pública, donar suport financer tant a les etapes inicials com en el creixement, formació i educació dels joves en el camí de l’emprenedoria i potenciar la qualitat de l’emprenedoria són claus perquè sigui percebuda com una bona opció professional i econòmica.

Contingut ofert per BIZBARCELONA