Tancar

Tornar a la secció BizMagazine

Giggin’ Policy és el projecte de Cambra de Comerç de Barcelona per potenciar aquesta nova tendència laboral.

Quan parlem de gig economy, parlem de l’economia que ofereix serveis professionals de particulars per a projectes a curt termini, generalment a través de plataformes. Aquesta nova tendència és molt popular entre els més joves i aquelles persones que busquen uns diners extres.

«Una de les parts positives d’aquesta gig economy és que t’ajuda a conciliar la vida laboral i personal i et permet tenir millor flexibilitat d’horaris», afirma Berta Pérez, directora de Projectes i Innovació de la Cambra de Comerç de Barcelona. També «et permet treballar deslocalitzat, des de qualsevol lloc del món».  Però, en ser una pràctica relativament nova, encara no té una regulació que en garanteixi els drets laborals.

Difondre aquesta nova manera de treballar entre la joventut

És aquí on el projecte europeu Giggin’ Policy se centra, ja que vol fer divulgació sobre la gig economy i afavorir la inclusió social dels joves en el món laboral. La Cambra de Comerç de Barcelona hi participa juntament amb 9 socis d’entitats de formació professional i de l’administració pública d’arreu d’Europa: 3 d’Irlanda, 4 de Països Baixos, 1 de Lituània i un altre d’Espanya.

Els objectius principals del programa són, per una banda, explicar als joves què és la gig economy i quines opcions laborals els ofereix. D’altra banda, també vol crear un lligam entre aquests joves i la política per tal d’establir les bases de la regulació dels drets d’aquests treballadors. Per això s’estan creant una sèrie de laboratoris de codisseny de polítiques d’innovació en què es posaran en contacte joves i polítics per intercanviar opinions sobre com hauria de ser aquesta regulació.

A més, existeixen els «pactes de la Giggin’ Policy» que pretenen crear unes xarxes regionals integrades per joves i grups d’interès rellevant tant públics com privats de diferents sectors afectats per la gig economy. S’hi podran debatre sobre aquesta nova dinàmica del mercat laboral.

Giggin’ Policy al BIZBARCELONA

Cambra de Barcelona portarà aquest projecte al BIZBARCELONA d’enguany. Es farà una sessió específica sobre la gig economy com a nova oportunitat laboral per als joves i s’organitzarà una taula rodona amb 36 persones que participen en el projecte.

Debatran sobre el futur d’aquesta nova tendència, com es pot involucrar més als joves, com explicar-ho a nivell polític, què poden fer els polítics per fomentar l’èxit d’aquesta nova manera de treballar i garantir una certa estabilitat, etc.

Contingut ofert per Cambra de Comerç de Barcelona