Tancar

Tornar a la secció BizMagazine

El programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT) de la Diputació de Barcelona invertirà 10 milions d’euros per contribuir a la transformació digital del teixit productiu de la província.

El programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT) dona suport a 67 projectes de transformació digital, que engloben 303 municipis de la província de Barcelona. Aquesta iniciativa, impulsada per la Diputació de Barcelona, està dotada amb 10 milions deuros i es durà a terme fins al 2022.

La tria dels projectes s’ha fet després d’una primera fase de diagnosi per detectar les necessitats reals que tenen les persones i les empreses de cada territori relacionades amb la tecnologia, en la qual s’ha fet partícip el teixit socioeconòmic. L’objectiu del programa Treball, Talent i Tecnologia, que preveu la inserció de més de 3.100 persones en feines relacionades amb la tecnologia i la participació de més de 2.600 empreses de la província de Barcelona, és disminuir la bretxa tecnològica de les persones, millorar la seva ocupabilitat i facilitar-los la inserció laboral.

“Amb aquests 67 projectes cobrim el 98% dels municipis de la província i el 99% de la població potencialment activa. Per tant, fem un balanç altament satisfactori del programa perquè l’import mitjà per projecte se situa entorn als 140.000 euros, una quantitat prou important per incidir en les persones, en les empreses i en les institucions”, afirma Eva Menor, diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona.

A més, la selecció dels projectes del programa TTT porta implícita una important càrrega social, i és que “permetrà incidir en els col·lectius més vulnerables i afectats per la crisi, com poden ser les dones, els joves, les persones en situació d’atur de llarga durada i els majors de 45 anys”, remarca la diputada.

Transformació digital de les empreses
Entre els projectes seleccionats s’han identificat 18 cadenes de valor primàries: alimentació, automoció, comerç, construcció, logística, mecanitzats, metall, mobilitat, salut, serveis, persones dependents, sociosanitari, tèxtil, TIC, turisme, cultura, màrqueting i atenció ciutadana, essent la de lalimentació la més seleccionada pels ajuntaments.

El programa contribuirà a impulsar la competitivitat de les empreses minimitzant l’impacte de la crisi, i acompanyant-les en el procés de digitalització i (re)definició dels seus models de negoci.

“Un dels grans aprenentatges de la crisi desencadenada per la Covid-19 és el rol que juga la tecnologia. Sens dubte, esdevé en si mateixa un motor transformador, una eina que permet multiplicar les oportunitats de futur per a les persones, les empreses i, també, per a les institucions. Parlem no només de reactivació econòmica, sinó també de cohesió i inclusió social i territorial. Com a Diputació de Barcelona hem de vetllar per l’equilibri territorial i amb el TTT impulsem el vector tecnològic respectant l’autonomia local. És a dir, des de cada projecte es planifiquen i es desenvolupen les actuacions més adequades amb la seva situació socioeconòmica i model productiu”, indica Eva Menor.

Formació de base tecnològica
El programa Treball, Talent i Tecnologia inclou formació de base tecnològica adaptada a les necessitats empresarials detectades. Això permetrà desenvolupar les competències digitals dels participants i, alhora, incrementar les seves oportunitats d’accedir a feines més qualificades i més ben remunerades. Així mateix, el programa estableix la creació de grups de treball integrats per ens locals i empreses per dissenyar la formació, tutoritzar les persones formades i amb contracte de pràctiques, i realitzar jornades de networking que posin en relació les persones participants amb el teixit productiu.

Contingut ofert per la Diputació de Barcelona