Tancar
 • Tornar a la secció BizMagazine

  L’estudi de la consultora Mercer mostra les noves tendències empresarials per a la gestió del talent el 2022.


  La forma de treballar arran de la covid-19 ha canviat. El treball presencial ha quedat fora de joc i el substitueix el model híbrid o 100% remot. Les empreses han de replantejar-se la seva estratègia per tal de retenir el talent i augmentar la seva productivitat.

  Mercer, la consultora internacional de recursos humans, elabora cada any un estudi de les Tendències Globals de Talent a Espanya, a partir de la participació dels responsables de recursos humans d’algunes de les principals empreses establertes a Espanya.

  En l’estudi corresponent al 2022 s’hi veu clarament reflectit com aquest replantejament és necessari per evitar l’esgotament dels empleats, ja que un 81% dels treballadors enquestats afirmen sentir-se en risc d’esgotar-se durant aquest any.

  A conseqüència d’aquest esforç per part de les empreses per retenir talent, a l’estudi s’hi destaquen 5 tendències que les empreses més competitives estan portant a terme per adaptar-se a aquests canvis.

  Recalibrar les prioritats

  “La reputació d’una companyia s’ha convertit en un element clau per atraure talent, un factor que ha escalat fins a la segona posició –després de l’estabilitat laboral– des de la novena d’abans de la pandèmia”, afirma Juanvi Martínez, responsable de capital humà de Mercer.

  Les empreses han de reconsiderar les seves prioritats i crear un nou model operatiu de feina per adaptar-se a clients, inversors i empleats, donant importància a connectar les persones per millorar la seva experiència a l’hora de treballar.

  Treballar en col·laboració

  Revisar la relació entre empleat i ocupador també és un punt clau a l’hora de buscar la millora del benestar del treballador.

  S’ha de buscar més una relació d’associació que de lideratge, per fer-los sentir que reben un tracte just i equitatiu. Perquè, com Martínez afirma, “les persones ja no volen treballar per a una empresa, sinó que busquen treballar amb una empresa”. És important entendre aquesta diferència per tal de retenir el talent dins de la companyia.

  Proporcionar un benestar complet

  A causa de la pandèmia, queda en evidència per als treballadors que l’accessibilitat i l’assequibilitat de l’atenció no és suficient. Fins al punt que, segons l’estudi, 1 de cada 3 empleats afirmen que sacrificarien un augment del seu sou per aconseguir millors beneficis de benestar.

  Construir l’ocupació

  “Restablir l’agenda d’habilitats per satisfer les necessitats de talent actuals i futures garantirà que les persones siguin i continuïn sent ocupables”, indica Juanvi Martínez.

  Les empreses que basen el seu model de negoci en habilitats poden desplegar el seu talent de forma més flexible i aprofitar grups de talent més amplis i diversos.

  Aprofitar l’energia col·lectiva

  L’energia dels empleats, confirma l’estudi, ha anat a la baixa en aquests últims anys a causa de la COVID-19. Els treballadors van haver d’experimentar grans canvis (en la forma de treballar, noves tecnologies…) en poc temps i això els va esgotar.

  L’any 2019, el mateix estudi, reflectia que un 74% dels empleats se sentien amb energies. Però, en el d’aquest any, la xifra ha passat a ser del 63%. Així i tot, Juanvi Martínez diu que “els empleats són més optimistes sobre el que els ofereix el futur: la meitat esperen que sigui més equilibrat, amb més temps per a la família, el temps lliure, la salut i l’aprenentatge”.

  Contingut ofert per BIZBARCELONA