Tancar
 • Tornar a la secció BizMagazine

  Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i president del Bizbarcelona, analitza el paper clau de la col·laboració publicoprivada per reactivar l’economia i les noves fórmules que s’han engegat per potenciar el talent de la ciutat i atraure’n de nou.

  Un any i mig després de l’esclat de la pandèmia del coronavirus, en quina fase diria que es troba la reactivació econòmica de Barcelona?

  Els indicadors constaten que les dades d’activitat econòmica a la ciutat comencen a tornar als nivells prepandèmia, com ara l’augment de persones ocupades a la ciutat, que ha crescut considerablement en comparació amb l’exercici de l’any anterior, o l’índex de recuperació comercial, que també se situa en els valors més alts des de l’inici de la pandèmia. Moltes empreses a la ciutat, de diferents sectors, han pujat al tren de la innovació i la digitalització per confluir amb els nous temps… Podem afirmar que hem culminat un estiu que en línies generals ens ha deixat bons resultats, tot i que sempre són millorables, i seguirem treballant per revertir aquelles dades menys positives. Si els elements sanitaris no ho impedeixen, estem tornant a posar la ciutat en valors prepandèmia i participant de tots els actes que ens fan apostar per una nova economia. No oblidem que Barcelona ha demostrat resiliència, amb forts actius encarats a l’acceleració d’aquesta recuperació, i  considerem que el compromís i les estratègies de tota la ciutat van en la mateixa línia.

  Quin paper està jugant la col·laboració de les administracions públiques amb els agents econòmics privats en aquesta reactivació?

  Per una banda, aquesta crisi ha evidenciat que el paper que pot arribar a tenir una administració, garantint els serveis públics i fomentant la cohesió i la coordinació de les mesures de reactivació, és clau per la capacitat de resposta i iniciativa, de manera molt diferent a com es va reaccionar en l’anterior crisi. I tot plegat, anant de bracet amb el món privat. És l’esforç d’ambdós sectors, públic i privat, el que permet trobar fórmules compartides per donar resposta a les adversitats i permetre l’acceleració de la nostra economia. Un exemple d’això a la ciutat han estat el Pacte per Barcelona, les mesures de concertació amb els diferents sectors, l’ampliació de les terrasses, la creació de l’ocupació, l’estratègia de locals buits per dinamitzar l’activitat econòmica o la sintonia entre empreses i administració per gestionar les subvencions, ajuts i serveis.

  Aquesta col·laboració i diàleg es fa palesa amb iniciatives com, per exemple, la Taula reAct. La pandèmia ha contribuït a reactivar, de nou, dinàmiques de col·laboració publicoprivades?

  Històricament, Barcelona ha estat una ciutat de consens i aquí s’han dut a terme nombroses iniciatives publicoprivades. Tot i que potser darrerament s’havia perdut aquest tarannà, ara hem tornat a fer aflorar aquesta manera de fer, molt barcelonina. En efecte, ja abans de la pandèmia vèiem en aquesta força conjunta la manera de reactivar molts sectors i d’avançar sense deixar lloc a l’arbitrarietat ni a la poca sinergia que tenen l’espai públic o privat per separat. A més, la pandèmia no ha fet més que demostrar la capacitat transformadora que té anar de la mà, institucions i teixit empresarial, per a l’evolució econòmica i com a ciutat.

  La nova agenda econòmica, Barcelona Green Deal, amb una projecció de ciutat a deu anys vista, incorpora aquesta voluntat d’avançar plegats. Les taules reAct i els esdeviments de reactivació que consolidarem el 2022 volen ser l’embolcall i el ressorgiment de noves iniciatives i la posada en escena dels projectes futurs tenint en compte el moment present i els reptes.

  La crisi derivada de la pandèmia, que ha castigat intensament sectors molt importants per a la ciutat com el del turisme o la restauració, posa de manifest la necessitat de diversificar l’economia de Barcelona?

  A l’inici de l’actual mandat ja teníem clar que havíem de diversificar diferents àmbits i sectors per amplificar i potenciar el resultat de les nostres actuacions. Posaré tres exemples que expliquen què està passant. D’una banda, la necessitat de redefinir el turisme, del que ara en diem economia del visitant i ens permet entrellaçar esport, cultura, oci, gastronomia… per fer atractiva l’oferta a la ciutat, i no el turisme tal com l’havíem entès fins ara. Un segon cas seria la sostenibilitat: som una ciutat oberta al mar i que engloba diversos actius, no només el medi ambient, sinó de la pròpia economia (economia blava, verda i circular), que són models que marquen tendència i ens ajuden a vertebrar noves palanques, com ara la transformació del Port Olímpic o la dels polígons del Besòs, cosa que també permetrà nous espais pensats amb aquests paràmetres. I, un tercer exemple, l’aposta cada vegada més decidida per la ciència i la tecnologia, amb un ecosistema molt potent d’oportunitats amb atracció d’inversions estrangeres a la ciutat i creació de llocs de treball de qualitat.

  Entre els objectius del pla New Green Deal s’inclouen, per exemple, els de ser capital digital i tecnològica d’Europa. Com ho farà Barcelona per impulsar o atraure el talent que cobreixi aquestes necessitats del mercat laboral?

  Impulsant o sumant-lo a iniciatives que promocionen la pròpia ciutat i els seus actius, com ara la de Barcelona&Partners, duta a terme per Barcelona Global. També amb l’impuls de la marca Barcelona a escala internacional, gestionada des del mateix Ajuntament i, reitero, sempre treballant conjuntament amb altres sectors i organismes.

  Igualment, impulsem la capacitat digital i tecnològica que tenen la ciutat i els seus centres d’innovació, donant suport tant a les empreses com a les persones. La idea final és poder garantir que el teixit econòmic es desenvolupa i cobreix les necessitats de la nova economia.

  Quin paper juguen en la reactivació econòmica dos esdeveniments com el BIZBARCELONA i el Saló de l’Ocupació?

  Són espais essencials per entendre, connectar i donar forma a les noves tendències del mercat laboral. És la manera de fer que les coses passin, celebrant fires a l’abast de tothom on s’expliquen oportunitats, novetats empresarials i laborals; per tant, part de la reactivació passa perquè els agents locals i ciutadania en recerca d’oportunitats professionals es trobin i accedeixin a aquestes espais de posada en comú. Així mateix, és la cita per antonomàsia per conèixer les claus de l’emprenedoria. L’any passat va ser una de les primeres fires europees celebrades en pandèmia, i enguany tornarem a tenir un format híbrid perquè, bé sigui virtualment o presencialment, tornem a comptar amb la participació de milers de persones.

  Contingut ofert per BIZBARCELONA