Tancar
 • Tornar a la secció BizMagazine

  Sara Díaz, directora de Foment del Talent Digital de Barcelona Activa, analitza la situació del talent a Barcelona i especialment d’un talent digital en plena ebullició.

  Com impulsa Barcelona Activa el talent?

  El talent ha demostrat una clara resiliència davant dels greus efectes de la pandèmia i, de fet, Barcelona Activa ha estat capaç de continuar generant demanda de talent digital i contractació, tot i la situació.

  Nosaltres impulsem el talent a través del que anomenem “el cicle de vida del talent”. Acompanyem les persones al llarg de tota la seva trajectòria professional: des de l’etapa formativa, amb informació, orientació i continguts per encaminar el seu futur professional d’acord amb les noves realitats del mercat de treball, i també en les etapes més madures, a persones en un procés de recerca de feina, de reskilling professional, de canvi o reorientació, dotant-les d’habilitats per fer-les més competitives i alineant-les amb els canvis de la demanda empresarial.

  Quan parlem de talent, però, ho fem d’una manera holística i polièdrica. Cal impulsar el talent jove, però també el sènior, el femení, l’internacional… Tots aquells talents que fan que una ciutat sigui molt més competitiva. Barcelona persegueix l’excel·lència en termes de talent, i està compromesa a transferir-lo de la millor manera possible cap a les empreses. Per això procurem formar un talent atractiu per a l’empresa, promovent un match el més eficient i adequat possible entre l’oferta i la demanda.

  El futur del talent és digital? Serà cada vegada el més demandat?

  El present del talent ja és digital. Ja no només parlem de sector digital, sinó d’economia digital, ja que és un substrat bàsic de tota l’activitat econòmica, és transversal. És evident que hi ha una demanda brutal de professionals pròpiament digitals, com és el cas dels especialistes en ciberseguretat, la demanda dels quals s’ha incrementat un 27% l’últim any.

  Però no només això: també creix la demanda de perfils de molt variats sectors professionals i econòmics que requereixen unes competències digitals intrínseques, encara que no siguin professions d’ADN digital. El reciclatge i la formació contínua són importantíssims, i aspectes amb els quals Barcelona Activa està molt compromesa.

  Per què ens falten professionals digitals?

  Tenim un gap important entre l’oferta i la demanda, de prop de 30 punts. De fet, la demanda de talent digital a Barcelona no ha deixat de créixer els darrers anys. El 2021 Catalunya ha sumat 10.500 nous professionals digitals, un increment del 12%. És fantàstic. Tot i així, estem vivint una revolució digital molt accelerada i el ritme de producció de talent digital no és tan ràpid.

  Les carreres científiques i tecnològiques no acaben de ser tan atractives com tocaria, a més de la poca presència femenina. Des de Barcelona Activa estem fomentant aquests itineraris formatius cientificotecnològics amb una estratègia a mig-llarg termini. Si ho fem bé, a la llarga contribuirem a generar molt més talent als cicles formatius i a les universitats, i el gap cada vegada serà més petit.

  Barcelona és molt atractiva i hi estan aterrant moltes empreses de base tecnològica. Això fa créixer la demanda, que no es correspon amb la capacitat que tenim de generar talent. Per això també arriba molt talent internacional. Senzillament, el ritme és diferent.

  És imprescindible per a les empreses captar nou talent si volen sobreviure al mercat?

  Evidentment. Nou talent i nou talent digital. El talent i la innovació són els pilars de la nova economia del coneixement. Incorporar processos d’innovació a l’empresa requereix talent. Per tant, les empreses que volen progressar necessiten talent bo i divers, amb coneixement, que les farà molt més competitives i amb més capacitat per sobreviure al mercat.

  També cal desmitificar la idea que la competitivitat en termes digitals va de la mà de les carreres tecnològiques. Quan parlem de talent, és aquest talent amb competències digitals incorporades del qual parlàvem. Competències que es poden adquirir per reorientar-se cap als perfils més demandats per les empreses. El talent és el motor que transforma l’empresa, el motor de canvi i el motor d’innovació.

  Quines fortaleses té Barcelona a l’hora de generar talent?

  Totes i més. Per començar, aquesta massa crítica important de capital humà qualificat que tenim. El percentatge de població treballadora amb estudis universitaris està prop del 50% i entre les dones treballadores, més del 50%. També és important la capacitat que tenim de generar ocupació a les manufactureres, als serveis tecnològics, al sector de la ciència i la tecnologia… I la capacitat d’atracció d’empreses de base tecnològica, en ple creixement.

  Barcelona és una ciutat d’excel·lència formativa. Té dues institucions docents al rànquing de millors escoles de negocis d’Europa que publica el Financial Times, cosa que dona robustesa i dignifica l’oferta formativa de la ciutat. I també és molt important posar en valor la tasca d’investigadors i investigadores i de l’àmplia xarxa de recerca de Barcelona. Tenim tota una línia de deep tech de les més top del continent, que atrau talent realment qualificat i projectes d’inversió internacional.

  I cal dir que és una destinació atractiva, i això també suma. Atractiva per treballar, per viure, per invertir, per emprendre… Ofereix un bon equilibri entre vida i treball.

  I què hauria de millorar la ciutat?

  Més que millorar, diria potenciar o reequilibrar. Una de les coses que ja s’està fent però que cal potenciar encara més és la col·laboració publicoprivada, que té la capacitat de generar projectes i inversió en molt diversos àmbits com el social, mediambiental, educatiu o empresarial. Això és el que promou el creixement d’una ciutat: generar més aliances, més sinergies, que permetin escalar projectes i polítiques municipals. Jo crec que és un dels principals reptes que tenim, encara amb recorregut per endavant.

  Quin és el paper que juga el talent internacional a Barcelona, tenint en compte l’obertura recent del Barcelona International Welcome Desk?

  Diem que arriba molt talent internacional a la ciutat, per tant aquest talent l’hem de cuidar. La iniciativa s’emmarca en el que anomenem la “Barcelona fàcil”: volem que Barcelona sigui fàcil, oferir facilitats a les persones estrangeres i fer que se sentin acollides. El Barcelona International Welcome Desk és aquest punt d’acollida al talent internacional que vol residir a la ciutat o que s’hi acaba d’instal·lar. Té pocs mesos de vida, però el seu èxit és rotund.

  També ens estem adaptant a aquest nou concepte que són els nòmades digitals. L’aprovació de la futura Llei de start-ups la tardor del 2022 suposarà la regulació del teletreball internacional i la creació del permís de residència per a nòmades digitals. El Welcome Desk també vol acompanyar en aquest sentit, amb una mirada polièdrica, que comprengui la part professional però també la vital.