Tancar
 • Tornar a la secció BizMagazine

  Els programes de mentoria i els ajuts econòmics juguen un paper rellevant en la reactivació econòmica de Barcelona.


  La mentoria és una eina eficaç per contribuir a la reactivació econòmica. Els programes de mentoria en empreses de recent constitució, dupliquen la seva taxa de supervivència, a més d’incidir directament en l’increment i el reforç del teixit empresarial.

  En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, s’impulsen diversos programes de mentoria, enfocats a potenciar el creixement empresarial. Dos d’ells tenen actualment obert el període d’inscripció.

  El primer és Barcelona Mentoring Programme, que ofereix assessorament a un grup reduït i seleccionat d’empreses i start-ups durant vuit mesos. Hi col·laboren persones directives i executives, referents en el seu sector i amb trajectòria reconeguda, seguint la metodologia del Venture Mentoring Service del MIT. L’actual edició, ja la novena, accepta candidatures fins al mes de desembre del 2021.

  Un altre programa consolidat de mentoria és el Women Mentoring Programme, adreçat a dones directives, professionals i emprenedores. En aquest cas, el focus es posa en el desenvolupament del talent femení. Els equips de mentoria estan conformats per dues persones mentores, una persona tècnica de l’equip de programa, i la persona emprenedora. Les mentores i mentors acompanyaran la persona a qui assessoren per tractar aquells aspectes de negoci que considerin més rellevants per impulsar-lo.

  Microcrèdits per a micropimes i persones treballadores

  Així mateix, hi desenvolupen un rol important els acords entre entitats per promoure opcions de finançament que permetin afrontar les necessitats d’inversió que han sorgit, derivades de les aturades i afectacions provocades per la Covid-19.

  Per tal d’aportar recursos financers, L’Institut Català de Finances (ICF), la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l’Ajuntament de Barcelona han creat els B-Crèdits. Es tracta d’un fons d’un miler de microcrèdits per donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de Barcelona. Els préstecs són de 12.500 euros de quantitat fixa per retornar en cinc anys, amb el primer any de carència i amb un tipus d’interès variable (Euríbor a dotze mesos +1,85%).

  La mentoria entre professionals i els acords d’entitats per facilitar l’accés al finançament són exemples de com la col·laboració potencia el talent local i permet enfortir el teixit empresarial de la ciutat, contribuint a la generació de llocs de treball.

  Contingut ofert per Barcelona Activa